انواع موتورهای جستجوگر!Reviewed by مهدی نقوی on Aug 8Rating: 5.0انواع موتورهای جستجوگر!
engine انواع موتورهای جستجوگر!

انواع موتورهای جستجوگر!

1-موتورهای عمومی
این موتورها  که در کلیه پایگاهها فارغ از نوع آن جستجو می کنند. موتورهای عمومی معروف عبارتند از: altavista.com, google.com, go.com, hotbot.com .

2- موتورهای تخصصی
این نوع موترها، در یک رشته خاص مانند اخبار= news.com، تجارت= deja.com، شرکتها= yellow pages.com، افراد= whowhere.com، مقالات و انتشارات= infojump.com.

3- موتورهای تخصصی در خدمات اینترنت
این نوع موتورها در خدمات اینترنت مانند گروههای خبری و مباحثه= deja.com، بهترین پایگاه= magellan.com.

4- موتورهای کلان
این موتورها عبارت مورد جستجو را همزمان به چند موتورجستجو داده و پاسخها را اولویت بندی کرده و با ذکر نام موتور جستجو نمایش می دهند.مانند= mamma.com , savvysearch.com.

5- نقطه شروع
اینگونه سایتها موتورهای جستجو را برحسب موضوعات مختلف معرفی می کنند. درصورتی که موتورهای تخصصی و عمومی را نمی شناسید از این پایگاهها شروع کنید. مانند= allonesearch.com.

6- موتور اختصاصی پایگاهها
بعضی از پایگاههای بزرگ مانند مایکروسافت ، جنرال الکتریک ،… از داخل پایگاه خود موتور جستجو دارند. جدیدا می توان از موتورهای جستجو عمومی مانند hotbot,altavista,… در یک پایگاه جهت جستجو در آن استفاده کرد.

پایگاه Web directory
این نوع موتورها، پایگاهها را دسته بندی موضوعی کرده اند.ازمعروفترین آنها webcrawear,yahoo است . درحال حاضر اکثر موتورهای جستجو دسته بندی موضوعی نیز دارند و در هر دسته و یا زیرشاخه های بعدی می توان جستجو کرد.